REKODIFIKACE 2014

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK,
NOVÝ ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

Dne 1.1.2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník, jako univerzální kodex soukromého práva, a nový zákon o obchodních korporacích. Současně došlo ke zrušení stávajícího občanského zákoníku a obchodního zákoníku a mnoha dalších souvisejících předpisů. Tyto změny představují skutečnou revoluci v soukromém právu a dotknou se každého z nás.

Do 30.6.2014 jsou všechny obchodní korporace (tj. obchodní společnosti a družstva) povinny přizpůsobit své zakladatelské dokumenty nové právní úpravě a doručit je do sbírky listin rejstříkového soudu. V téže lhůtě jsou povinny přizpůsobit stav zápisu v obchodním rejstříku nové právní úpravě. Neučiní-li tak ani přes výzvu v dodatečné lhůtě, může dojít k jejich zrušení a nařízení jejich likvidace.

Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC se na rekodifikaci důsledně připravovala a nabízí profesionální právní služby zaměřené, mimo jiné, na analýzu Vaší stávající smluvní dokumentace (včetně společenských smluv a stanov), její přizpůsobení nové právní úpravě, jakož i právní servis v souvislosti s plněním veškerých povinností ve vztahu k obchodnímu rejstříku.

Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC

Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC sídlí na Národní třídě v Praze 1 a poskytuje právní služby společnostem i ostatním právnickým a fyzickým osobám. 

Advokátní kancelář zajišťuje svým klientům poradenství ve všech právních odvětvích, zejména se však specializuje na poskytování služeb v oblastech obchodního a občanského práva. Díky znalostem a zkušenostem jednotlivých členů a spolupracovníků kancelář rovněž nabízí poradenství v oblasti evropského práva a práva mezinárodního obchodu. 

Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC úzce spolupracuje s účetními a daňovými poradci, auditory, znalci a notáři, což jí umožňuje poskytovat komplexní služby zohledňující všechny aspekty jednotlivých transakcí. V rámci právního poradenství je brán vždy zřetel na posouzení daňových a finančních dopadů jednotlivých případů. 

Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC zastupuje klienty z České republiky i ze zahraničí a právní služby poskytuje v českém, anglickém a německém jazyce.

 

Advokátní kancelář

Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC sídlí na Národní třídě v Praze 1 a poskytuje právní služby společnostem i ostatním právnickým a fyzickým osobám. Advokátní kancelář zajišťuje svým klientům poradenství ve všech právních odvětvích, zejména se však specializuje na poskytování služeb v oblastech obchodního a občanského práva. Díky znalostem a zkušenostem jednotlivých členů a spolupracovníků kancelář rovněž nabízí poradenství v oblasti evropského práva a práva mezinárodního obchodu.