Změna poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí
Pondělí, 23 Leden 2017 00:00

Od 1. listopadu 2016 je účinná novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. V důsledku této novely již není poplatníkem předmětné daně v případě úplatného nabytí vlastnického práva k nemovité věci (např. kupní smlouvou) převodce, jak tomu bylo dříve, pokud se strany nedohodly jinak. Nabytím účinnosti novely se stal poplatníkem daně bez výjimky nabyvatel nemovité věci. Kupující tedy musí počítat s tím, že vedle kupní ceny jimi pořizované nemovitosti zaplatí i daň (4 %) a měli by se proto v rámci jednání o uzavření kupní smlouvy snažit prosadit zohlednění této skutečnosti v kupní ceně. Popsané změně daňové úpravy se věnuje článek Mgr. Petra Kvapila.

 

Advokátní kancelář

Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC sídlí na Národní třídě v Praze 1 a poskytuje právní služby společnostem i ostatním právnickým a fyzickým osobám. Advokátní kancelář zajišťuje svým klientům poradenství ve všech právních odvětvích, zejména se však specializuje na poskytování služeb v oblastech obchodního a občanského práva. Díky znalostem a zkušenostem jednotlivých členů a spolupracovníků kancelář rovněž nabízí poradenství v oblasti evropského práva a práva mezinárodního obchodu.