První novela občanského zákoníku je tu
Pondělí, 03 Duben 2017 00:00

Koncem roku 2016 byla přijata první novela občanského zákoníku. Změny se týkají například práva nemovitostí, kdy se obnovuje institut zákonného předkupního práva spoluvlastníků nemovité věci, který byl již součástí staré právní úpravy. Úpravě neuniknou ani svěřenské fondy, které nově podléhají konstitutivnímu zápisu, s výjimkou těch, které byly zřízeny pro případ smrti, u nich je zápis pouze deklaratorní. Změny se dotknou i práva korporátního a dalších (např. pracovněprávních) otázek.
Novele se věnuje článek JUDr. Roberta Šulce, Ph.D.

 

Advokátní kancelář

Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC sídlí na Národní třídě v Praze 1 a poskytuje právní služby společnostem i ostatním právnickým a fyzickým osobám. Advokátní kancelář zajišťuje svým klientům poradenství ve všech právních odvětvích, zejména se však specializuje na poskytování služeb v oblastech obchodního a občanského práva. Díky znalostem a zkušenostem jednotlivých členů a spolupracovníků kancelář rovněž nabízí poradenství v oblasti evropského práva a práva mezinárodního obchodu.