Novela zákona o obchodních korporacích
Pátek, 26 Květen 2017 00:00

Na konci roku 2016 byla ve Sbírce zákonů publikována první a zatím jediná novela zákona o obchodních korporacích (ZOK). Jejím předmětem je pouze znovuzavedení zastupování zaměstnanců v dozorčích radách, avšak jen u velkých společností. Ministerstvo spravedlnosti sice připravilo velkou novelizaci ZOK, její schválení je ovšem vzhledem k blížícím se volbám do Poslanecké sněmovny nejisté. Chystaná novela se týká některých sporných otázek dosud řešených judikaturou vyšších soudů.
Popsané problematice se věnuje článek Mgr. Petra Kvapila.

 

Advokátní kancelář

Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC sídlí na Národní třídě v Praze 1 a poskytuje právní služby společnostem i ostatním právnickým a fyzickým osobám. Advokátní kancelář zajišťuje svým klientům poradenství ve všech právních odvětvích, zejména se však specializuje na poskytování služeb v oblastech obchodního a občanského práva. Díky znalostem a zkušenostem jednotlivých členů a spolupracovníků kancelář rovněž nabízí poradenství v oblasti evropského práva a práva mezinárodního obchodu.