Partneři

Mgr. Petr Kvapil

Petr Kvapil

Petr Kvapil vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Praxi získával v pražské advokátní kanceláři GRUBNER & PARTNEŘI a rovněž úzce spolupracoval se zahraničními advokáty. V roce 2003 spoluzaložil advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC.

V průběhu své dosavadní právní kariéry získal hluboké znalosti a zkušenosti při zastupování klientů v soudním a rozhodčím řízení ve sporech obchodněprávní i občanskoprávní povahy. Dále se zabýval také společenstevním, závazkovým, jakož i stavebním a bytovým právem. Rovněž se podílel se na celé řadě transakcí týkajících se nemovitostí.

Petr Kvapil je advokátem a členem České advokátní komory. V advokátní kanceláři KVAPIL & ŠULC se zaměřuje na právo nemovitostí včetně hypoték a developerských projektů, smluvní právo, pracovní právo a právo obchodních společností. Rovněž se specializuje na zastupování klientů v soudním a rozhodčím řízení.

Petr Kvapil hovoří česky, anglicky a německy.JUDr. Robert Šulc, Ph.D.

Robert Sulc

Robert Šulc vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2001 následně absolvoval postgraduální doktorské studium v oboru soukromého práva a na Právnické fakultě Univerzity Karlovy obhájil disertační práci na téma "Postavení věřitele v soukromoprávních vztazích" (publikováno: JURIDIKUM, PF UK, 2000). Svou právní praxi získával u předního odborníka v oblasti soukromého práva profesora Češky v advokátní kanceláři Císař, Češka, Smutný a spol. a dále v mezinárodní advokátní kanceláři NÖRR STIEFENHOFER LUTZ. V roce 2003 spoluzakládal advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC.

V průběhu své dosavadní kariéry se podílel na řešení celé řady případů v oblasti společenstevního, smluvního a koncernového práva, jakož i transakcí v oblasti mezinárodního obchodu.

Robert Šulc je advokátem a členem České advokátní komory. V advokátní kanceláři KVAPIL & ŠULC se zaměřuje zejména na oblast práva obchodních společností, práva veřejných zakázek, práva hospodářské soutěže a duševního vlastnictví, jakož i problematiku evropského práva. Rovněž se věnuje přednáškové a publikační činnosti.

Robert Šulc hovoří česky, německy a anglicky.

 

Advokátní kancelář

Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC sídlí na Národní třídě v Praze 1 a poskytuje právní služby společnostem i ostatním právnickým a fyzickým osobám. Advokátní kancelář zajišťuje svým klientům poradenství ve všech právních odvětvích, zejména se však specializuje na poskytování služeb v oblastech obchodního a občanského práva. Díky znalostem a zkušenostem jednotlivých členů a spolupracovníků kancelář rovněž nabízí poradenství v oblasti evropského práva a práva mezinárodního obchodu.