Persönlichkeitsschutz, Goodwill

Die komplexe Rechtsberatung im Bereich des Rechts auf Persönlichkeitsschutz natürlicher Personen, inklusive von:

- Schadensersatzgeltendmachung;

- Geltendmachung der Moral- wie auch der Geldgenugtuung;

- Geltendmachung des Verzichtrechts und Behebung der rechtswidrigen Handlung;

- Vertretung natürlicher Personen im zivilrechtlichen Verfahren;

- Vertretung natürlicher Personen im Strafverfahren;

- Schutz gemäß dem Pressegesetz;

- Schutz der personenbezogenen Daten.

Die Beratung und Vertretung juristischer Personen beim Schutz ihres guten Rufes (Goodwill).

 

Advokátní kancelář

Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC sídlí na Národní třídě v Praze 1 a poskytuje právní služby společnostem i ostatním právnickým a fyzickým osobám. Advokátní kancelář zajišťuje svým klientům poradenství ve všech právních odvětvích, zejména se však specializuje na poskytování služeb v oblastech obchodního a občanského práva. Díky znalostem a zkušenostem jednotlivých členů a spolupracovníků kancelář rovněž nabízí poradenství v oblasti evropského práva a práva mezinárodního obchodu.