KVAPIL & ŠULC, Attorneys at Law

The law firm KVAPIL & ŠULC has its registered office at Národní třída, Prague 1, and provides legal services to companies and other legal entities and natural persons. 

The law firm provides consultancy for its clients in all legal fields, specializing, in particular, on the provision of services in the areas of commercial and civil law. Thanks to the knowledge and experience of its individual members and associates, our law firm also offers consultancy in the area of European law and international trade law. 

The law office KVAPIL & ŠULC cooperates closely with accounting and tax advisors, experts and notaries. As a result, it can provide comprehensive services reflecting all aspects of individual transactions. Within the framework of legal consultancy, tax and financial impacts of individual cases are always being assessed and considered. 

The law firm KVAPIL & ŠULC represents clients in the Czech Republic and abroad. It provides its legal services in the Czech, English and German languages.

 

Advokátní kancelář

Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC sídlí na Národní třídě v Praze 1 a poskytuje právní služby společnostem i ostatním právnickým a fyzickým osobám. Advokátní kancelář zajišťuje svým klientům poradenství ve všech právních odvětvích, zejména se však specializuje na poskytování služeb v oblastech obchodního a občanského práva. Díky znalostem a zkušenostem jednotlivých členů a spolupracovníků kancelář rovněž nabízí poradenství v oblasti evropského práva a práva mezinárodního obchodu.