Contractual law

Preparation of all types of agreements, in particular commercial law and civil law agreements, with a focus on securing the legal status of our clients, including but not limited to:

- purchase and donation agreements;

- real estate transfer agreements;

- bank and credit agreements;

- contracts for work and all contractual documentation in the field of building and construction;

- lease agreements;

- mandate, mediation and business representation agreements;

- forwarding and transport agreements;

- license agreements;

- copyright agreements and agreements related to intellectual property rights;

- agreements on sale of enterprise;

- securities agreements;

- consortium and silent partnership agreements;

- promissory notes, bills of exchange, cheques;

- innominate agreements relating to the specific circumstances of the given case.

Comprehensive legal consulting and representation in negootiations (including negotiations conducted in foreign languages) in the field of international law of contracs.

 

Advokátní kancelář

Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC sídlí na Národní třídě v Praze 1 a poskytuje právní služby společnostem i ostatním právnickým a fyzickým osobám. Advokátní kancelář zajišťuje svým klientům poradenství ve všech právních odvětvích, zejména se však specializuje na poskytování služeb v oblastech obchodního a občanského práva. Díky znalostem a zkušenostem jednotlivých členů a spolupracovníků kancelář rovněž nabízí poradenství v oblasti evropského práva a práva mezinárodního obchodu.